Hvordan kommer jeg i misbrugsbehandling?

//

Hvad er afvænning?

I Danmark skelner man mellem ambulant, dag- og døgnbehandling.

Ambulant behandling betyder at du møder på et behandlingssted f.eks. en gang om ugen til gruppeforløb, samtaler eller lignende.

Dagbehandling er mere intensivt, og du skal møde ca. 3-5 timer om dagen flere gange om ugen.

Døgnbehandling er det mest intensive, hvor du bor og opholder dig på en institution i ca. 1-2 måneder, mens du er i behandling.

Døgnbehandling er bedre til dem der mest belastet

Det er almindelig kendt at døgnbehandling er mere intensiv end ambulant behandling eller dagbehandling. 

Faktisk viser undersøgelser, at der er forskel i effekt af ambulant, dag- og døgnbehandling. Det er især dem der misbruger i eget hjem der har mest brug for døgnbehandling.

Fordelen ved døgnbehandling er, at du kommer væk fra dine vante rammer og kan koncentrere dig om din afvænning. Det er dog vigtigt at du følger op med ambulant behandling hvor du lærer at håndtere dine problemstillinger i den hverdag, du er midt i.

Hvordan kommer jeg i afvænning?

Kommunerne har pligt til at tilbyde behandling for både alkohol og stoffer.

Du kan selv betale for et ophold på et behandlingssted. På den måde er du også sikret fuldstændig anonymitet.

Hvis du er forsikret med en sundhedssikring kan du på den måde komme i behandling.

Hvad er afhængighed/misbrug?

Misbrug og afhængighed er tilstande, som er præget af trang og fortsat brug af for eksempel et stof eller et middel, selv om brugen har skadelige konsekvenser.

Nogle afhængighedstilstande kan behandles med medicin. I det følgende får du en forklaring på, hvad afhængighed er, og hvilke muligheder der findes for medicinsk behandling.

Hvad er fysisk afhængighed?

Den fysiske afhængighed viser sig blandt andet ved, at stoffet over tid mister sin virkning, og man derfor har brug for mere og mere for at føle man har fået nok. Dette kalder man toleransudvikling. Det er hjernen hjernen der forsøger at tilpasse sig stoffets påvirkning ved at skabe en form for balance. Hvis hjernen ikke får tilført det stof, som den er vænnet til, vil der derfor komme en ubalance, som giver sig udtryk ved abstinenssymptomer, som er et andet symptom på fysisk afhængighed.

Hvordan de fysiske abstinenssymptomer opleves og ser ud, afhænger af hvilket stof, man er afhængig af. Men det kan være alt fra smerter og søvnproblemer til uro og kramper.

Selv om det lykkes at stoppe sit misbrug, vil afhængigheden i mange tilfælde bestå i lang tid. Det betyder, at man stadig kan have trang til at tage stoffet og derfor er i risiko for at vende tilbage til et misbrug.

Bliver jeg syg i misbrugsbehandling?

Du bliver ikke syg under dit ophold på et døgnbehandlingscenter. Du bliver nænsomt udtrappet og du vil stort set ikke oplevet nogle abstinenser. Der er et skrædersyet behandlingsprogram til dig så du er bedst muligt sikret mod tilbagefald når du kommer hjem igen.

En døgnbehandling varer typisk mellem 1-2 alt efter hviske rusmidler det er du er gået i behandling for.

 

Genanvendelighed

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark