Sådan kan du genanvende materiale fra dit renoveringsprojekt

//

Igennem de seneste år er der kommet et øget fokus på, hvordan man kan genanvende f.eks. mursten og andet byggemateriel, når man river ned eller renovere. Årsagen er naturligvis, at vi bliver konstant mere og mere klimabevidste, hvortil genanvendelighed spiller en stor rolle. Dermed kan man også tale om bæredygtighed i forbindelse med renovering, hvor du er med til at skåne miljøet.

Tips til renoveringen, hvor du vil minimere ressourcebrug

Der er flere ting, du kan gøre, når du går i krig med dit renoveringsprojekt. Du kan f.eks. se på, hvordan bærende konstruktioner kan udvikles, frem for at blive revet ned. Skal du fjerne dele af konstruktioner, kan du undlade at bringe bulldozeren i spil og f.eks. nøje fjerne de unødvendige materialer med sprængning. Den proces kan du læse mere om her.

Du skal naturligvis også sikre dig, at de materialer, du står tilbage med, ikke er farlige – hvilket gælder for materialer med f.eks. bly eller asbest. Er der tegn på disse nogle steder i byggeriet, skal eksperter indkaldes til at fjerne dem – INDEN du foretager dig noget.

Når du når til at kunne rive videre ned, så husk at det f.eks. særligt er fliser og mursten, som du kan genbruge. Disse skal dog rengøres grundigt inden de kan bruges igen. Derfor kan det ekstra arbejde faktisk ende med at gøre, at prisen ved at genbruge bliver omtrent den samme, som hvis du købte nye materialer. Men! Den store forskel er naturligvis, at du gør en forskel for miljøet her.

Vær desuden opmærksom på, at du ikke vil kunne gennemføre en renovering eller ombygning alene med genbrugsmaterialer. Bærende dele skal f.eks. kunne modstå bestemte tryk o.l., hvilket kan stille krav til nye materialer og altså ikke dine gamle mursten, brædder m.m.

Heldigvis kan dine mursten sagtens bruges i nogle vægge eller alternativt til at f.eks. lave en sti igennem haven, hvormed de ikke bare kasseres, men får et formål.

Genanvendelighed

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark